Życie każdego człowieka to inna historia.

Pomagając innym mamy szansę znaleźć się w historii

ludzi najbardziej potrzebujących.

W pierwszej kolejności fundacja zamierza zająć się organizowaniem i finansowaniem zakupu sprzętu na wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego, który ma powstać w Stężycy.

Fundacja pod nazwą NIE BĘDZIESZ SAM działa na podstawie Ustawy o fundacjach oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc i opieka nad osobami w podeszłym wieku - w tym organizowanie i finansowanie domu stacjonarnego pobytu, niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach, osobom niepełnosprawnym, a także wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej-zwłaszcza dzieci (np. poprzez finansowanie dożywiania dzieci prowadzonego przez szkoły).

Kontakt

Fundacja Nie Będziesz Sam
ul. Wrzosowa 5, 83-322 Stężyca
kom. +48 509 523 598
niebedzieszsam@gmail.com
KRS-0000524470

nr konta

BGŻ 47203000451110000003916410

Sprawozdania finansowe

Wsparli nas między innymi

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach

Janina i Józef Korda - Stężyca

Mirosław Formela - Borucino

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Borucina i Łączyna - Borucino

Robert Grębosz