W styczniu 2015r. Fundacja wzięła udział w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, ogłoszonym przez Wójta Gminy Stężyca.

Oferta nasza pod nazwą Stop uzależnieniom dotyczyła projektu, który miał być zrealizowany przy współpracy ze stowarzyszeniem MONAR  - w formie warsztatów - w II i III klasach wszystkich gimnazjów w Gminie Stężyca.

Projekt nakierowany był na uświadomienie młodzieży na jakiego typu uzależnienia narażeni będą po zmianie środowiska. Chodzi tu m.in. o nikotynę, alkohol,narkotyki czy internet.Warsztaty miały m.in. na celu pokazanie negatywnych skutków wywołanych różnymi uzależnieniami oraz wskazaniu młodzieży sposobów pomagających skutecznie się przed nimi chronić.

Propozycja tego przedsięwzięcia nie spotkała się jednak ze zrozumieniem władz gminy i nie przydzielono nam żadnych środków.

Nie zniechęcamy się jednak,gdyż nasza młodzież zasługuje na troskę i w przyszłym roku spróbujemy ponownie.

Kontakt

Fundacja Nie Będziesz Sam
ul. Wrzosowa 5, 83-322 Stężyca
kom. +48 509 523 598
niebedzieszsam@gmail.com
KRS-0000524470

nr konta

BGŻ 47203000451110000003916410

Sprawozdania finansowe

Wsparli nas między innymi

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach

Janina i Józef Korda - Stężyca

Mirosław Formela - Borucino

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Borucina i Łączyna - Borucino

Robert Grębosz