UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY FUNDACJI

 

 

 

Stężyca,dnia 2014.09.04         

 

 

 

 

 

Uchwała fundatora Fundacji  NIE BĘDZIESZ SAM  w sprawie wyboru członków rady fundacji

 

 

 

 

 

 

Na podstawie par. 22 statutu Fundacji  NIE BĘDZIESZ SAM  fundator w osobie Andrzej Marek Hewelt podjął decyzję o wyborze do rady fundacji następujących osób:

 

 

- Czodrowska Małgorzata

 

 

- Janowicz Emilia

 

 

- Karczewski Leszek

 

 

 

Fundator postanowił, że przewodniczącym rady fundacji będzie Janowicz Emilia

 

 

 

 

 

                                                                                            Podpis fundatora

 

 

                                                                                             Hewelt Andrzej

Kontakt

Fundacja Nie Będziesz Sam
ul. Wrzosowa 5, 83-322 Stężyca
kom. +48 509 523 598
niebedzieszsam@gmail.com
KRS-0000524470

nr konta

BGŻ 47203000451110000003916410

Sprawozdania finansowe

Wsparli nas między innymi

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach

Janina i Józef Korda - Stężyca

Mirosław Formela - Borucino

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Borucina i Łączyna - Borucino

Robert Grębosz