UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI

 

 

 Stężyca, dnia 2014.09.04

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała fundatora  Fundacji NIE BĘDZIESZ SAM  w sprawie wyboru członków zarządu

 

 

 

 

 

Na podstawie par.27 statutu Fundacji NIE BĘDZIESZ SAM  fundator  w osobie Andrzej Marek Hewelt podjął decyzję o wyborze do zarządu następujących osób:

 

 

 

Funkcję prezesa zarządu  Fundacji NIE BĘDZIESZ SAM  przyznaje się panu Andrzejowi Hewelt

 

Funkcję wiceprezesa będzie pełnił(-a):  Bogumiła Jankowska

 

Funkcję wiceprezesa bedzie pełnił(-a):   Maria Rompa

 

 

 

                                                                                           Podpis fundatora

 

 

                                                           Hewelt Andrzej

 

Kontakt

Fundacja Nie Będziesz Sam
ul. Wrzosowa 5, 83-322 Stężyca
kom. +48 509 523 598
niebedzieszsam@gmail.com
KRS-0000524470

nr konta

BGŻ 47203000451110000003916410

Sprawozdania finansowe

Wsparli nas między innymi

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach

Janina i Józef Korda - Stężyca

Mirosław Formela - Borucino

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Borucina i Łączyna - Borucino

Robert Grębosz